0380 5121152 - 0507 2508848

İç Mekan Led Aydınlatma

Aydınlatma, iç mekan tasarımında derin bir etkiye sahiptir; çalışma ortamını idealize ederek verimliği artırır ve yaratıcı işler çıkarmada önemli rol oynar. Günışığının iç mekan aydınlatmasında etkin şekilde kullanımı projenin sürdürülebilirlik değerini artırır. Ancak ne yazık ki çoğu zaman ofis iç mekanlarında tek başına yeterli olmaz ve yapay ışığın kullanımını zorunlu kılar.

 

Her mekan kendine özgü, doğru bir aydınlatma tasarımına ihtiyacı vardır; Bu nedenle aydınlatma projesi hazırlanırken bir çok faktöre ilave olarak özellikle alanların iç mekan plan tiplerine göre değişen kullanıcı gereksinmeleri gözönünde bulundurulmalı ve bunlara ait tasarım kriterleri oluşturulmalıdır. Zira, yetersiz aydınlatma, olumsuz psikolojik etkilere yol açarken, özellikle konsantrasyon problemleri yaratacağı için sorun çözme becerisinde endişe verici derecede düşüşe neden olabilir. Çoğunlukla gün boyunca zamanın önemli bir kısmının ofislerde geçtiği düşünülürse, ofis benzeri iç mekanlarda doğru aydınlatma tasarımı motivasyon sağlayan ve çalışma performansını artıran bir etken olarak tasarımcının karşısına çıkmaktadır. Bugün, ileri teknolojilerin sunduğu birbirinden işlevsel donanımları ve sayısız araçlarla iç mekanlarda aydınlatmaya duyulan ihtiyaç eskisine hiç benzemezken, geleneksel ve tekdüze aydınlatma seçenekleri hızla modası geçen bir kavram haline dönüşmüştür.

 

 iç mekan led aydınlatma cafe-aydınlatma

 

Kullanıcısı tarafından mekan biçimine ve mekana alınan ışığın, kullanılan aydınlatma sisteminin nitel ve nicel özelliklerine bağlı olarak anlamlandırılmaktadır. Bu bakımdan mekanın kimliği, aydınlatma sayesinde biçim ve anlam kazanmaktadır. Mekanın aydınlatmasında yapılan değişimler, hacimsel büyüklük, genişlik ve mekansal açıklık algılamalarında büyük değişikliklere neden olabilmektedirler. Kavram olarak aydınlatma belirleyici, vurgulayıcı, yönlendirici, sınırlayıcı ve seçici yönleri ile¸ çok güçlü bir mekansal anlatım aracıdır. Kullanıcı üzerinde mekana ait fiziksel özellikleri algılamada ve hatırlamada¸ cok büyük önemi vardır. Kişinin mekanı algıladığı süreyle eşzamanlı olarak psikolojik yaklaşımı ve davranışı da aydınlatma sayesinde farklılıklar göstermektedir. Mekanın genel karakteristik özelliklerini ön plana ¸cıkarıp, vurgulayacak ve mekansal etkiyi yaratacak aydınlatma yaklasımları, mekanları daha tanımlı hale getirmektedir. 

 

geniş-alan-indoor-led-lights

 

Mekanların stil ve tarzları,büyüklüğü,hangi amaca hizmet ettiği,mekanda kullanılan mobilya ve donatıların malzemeleri ,renkleri,tavan yükseklikleri gibi bir çok ayrıntıya dikkat ederek tercihler yapmak çok önemlidir.Bu noktalara dikkat edilmeden seçilen yanlış bir aydınlatma  seçeneği çok güzel bir mekanda algıda ,kötü bir etki bırakırken tam tersi çok özenli olmayan bir mekanda doğru  bir aydınlatma tercihi ise güzel etkiler hissettirebilir.Bu yüzden aydınlatmanın önemi küçümsenmeyecek kadar büyüktür.

 

toplantı-salonu-aydınlatma içmekan-şeritled-aydınlatma

 

 

Mimari ve dekorasyonda aydınlatma planını oluştururken ışığın nereyi aydınlatacağını,hangi tip bir aydınlatma elemanı kullanılacağını mekanda varolan  mevcut ışık miktarına göre seçmek gerekir.Mekanlarda gün ışığının miktarı yapısal nedenlerden dolayı az ise buna göre tercihler yapmak gerekir.Özellikler holler,penceresi olmayan alanlarda aydınlatma seçeneğinin ve ışık miktarının iyi ayarlanması gerekir.

 

Mekanlarda genel aydınlatmaları genel düzeydeki algıyı yaratmak için kullanırız.Alanın içinde varolan eşyaları rahat görmenizi sağlayan,rahat haraket etmenizi sağlayan,genel konseptin yansımasını hissettiren aydınlatmalardır.Bu aydınlatmalar sarkıtlar,avizeler,tavana montajlanmış spotlar,duvar aplikleridir.

 

led-panel-aydınlatma

 

 

Mekanlardaki lokal aydınlatmalar ,alandaki belli bir amaca hizmet eden aydınlatma türleridir.Genel aydınlatmanın tam aksine geçişleri daha yumuşak,algıda estetik bir vurguyada hizmet eden aydınlatmaları,abajur,lambader,aplikler,lokal spotlar,sarkıtlardan oluşturabilirsiniz.

 

Mekanlarda vurgu aydınlatmalar ,dekoratif aydınlatmalar  yani odak noktası dediğimiz dikkat çekici alanlar oluşturmak için kullandığımız aydınlatmalar vardır.Bunları mekanlara derinlik,perspektif,estetik katmak için kullanırız.Bu aydınlatmaları genel ışığın miktarından daha fazla güçte kullanarak oluştururuz.Aplikler,gömme veya sıva üstü spotlar ,ray spotlar,tasarım odaklı aydınlatma türleriyle uygulayabiliriz.

 

indoor led aydınlatma

 

 

Genel olarak dekorasyon ve mimaride aydınlatma,  konsept ve stilinizin yansımasını tam olarak mekana hissettirmek için aydınlatma türlerine,mekanın alan ışık miktarına dikkat ederek oluşturmak gerekir.Eskişehir Web Tasarım